4A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.rosyjski-1/3 #4rp 1
j.niemiecki-2/3 #4np 9
j.francuski-3/3 #4fp 15
r-fizyka-1/2 WJ 5
r-informat.-2/2 MR 111
matematyka GM 10 r-matematyka GM 10
2 8:55- 9:40   j.rosyjski-1/3 #4rp 1
j.niemiecki-2/3 #4np 9
j.francuski-3/3 #4fp 15
r-matematyka GM 10 wych.fizyczn-1/2 #4ch @
wych.fizyczn-2/2 #4dz @
j.polski WE 105
3 9:50-10:35 j.polski WE 105 matematyka GM 10 zaj. z wych. GM 10 j.angielski AB 4 wych.fizyczn-1/2 #4ch @
wych.fizyczn-2/2 #4dz @
4 10:50-11:35 j.rosyjski-1/2 #4rk 1
j.niemiecki-2/2 #4nk 9
j.angielski AB 4 r-angielski AB 1 j.polski WE 105 j.angielski AB 1
5 11:45-12:30 matematyka GM 10 matematyka GM 10 religia AJ 9 j.polski WE 105 r-angielski AB 1
6 12:50-13:35 r-fizyka-1/2 WJ 5
r-informat.-2/2 MR 111
historia KB 106 godz. dyrekt WE 105 historia KB 9 godz. dyrekt GM 10
7 13:45-14:30   wych.fizyczn-1/2 #4ch @
wych.fizyczn-2/2 #4dz @
j.rosyjski-1/2 #4rk 1
j.niemiecki-2/2 #4nk 9
  religia AJ 16
Obowiązuje od: 26.09.2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 26.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum