3LA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r-matematyka SD 100   religia AJ 10 j.rosyjski-1/3 #rp3 106
j.niemiecki-2/3 #np3 9
j.rosyjski-1/3 #rp3 105
j.niemiecki-2/3 #np3 9
2 8:55- 9:40 matematyka SD 100   religia AJ 10 wf KL @ r-informat.-2/4 MR 111
r-biologia-4/4 AP 4
3 9:50-10:35 j.angielski TE 104 j.rosyjski-1/3 #rk3 105
j.niemiecki-2/3 #nk3 9
j.francuski-3/3 #fp3 15
u_u.his KB 9 j.polski WE 105 r-angielski TE 104
4 10:50-11:35 j.polski WE 105 j.rosyjski-1/3 #rk3 105
j.niemiecki-2/3 #nk3 9
j.francuski-3/3 #fp3 15
r-matematyka SD 100 u_u.his KB 9 matematyka SD 100
5 11:45-12:30 j.polski WE 105 r-informat.-2/4 MR 111
r-biologia-4/4 AP 4
r-matematyka SD 100 matematyka SD 100 j.polski WE 105
6 12:50-13:35 u_u.przyroda-3/4 #prz 5
u-biol.med-4/4 AP 1
gddw WJ 5 j.angielski TE 104 r-angielski TE 104 wf KL @
7 13:45-14:30   r-angielski TE 104 r-informat.-2/4 MR 111
r-biologia-4/4 AP 4
j.angielski TE 104 u_u.przyroda-3/4 #prz 5
r-biologia-4/4 AP 2
8 14:40-15:25     wf KL @    
Obowiązuje od: 6 września 2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 06.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum