4A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.rosyjski-1/3 #4rk 1
j.niemiecki-2/3 #4nk 9
j.francuski-3/3 #4fp 15
r-fizyka-1/2 WJ 5
r-informat.-2/2 MR 111
matematyka GM 10 r-matematyka GM 10
2 8:50- 9:35   j.rosyjski-1/3 #4rk 1
j.niemiecki-2/3 #4nk 9
j.francuski-3/3 #4fp 15
r-matematyka GM 10 wych.fizyczn-1/2 #4ch @
wych.fizyczn-2/2 #4dz @
j.polski WE 105
3 9:45-10:30 j.polski WE 105 matematyka GM 10 matematyka GM 10 j.angielski AB 4 wych.fizyczn-1/2 #4ch @
wych.fizyczn-2/2 #4dz @
4 10:45-11:30 j.rosyjski-1/3 #4rp 1
j.niemiecki-2/3 #4np 9
j.angielski AB 2 r-angielski AB 1 j.polski WE 105 j.angielski AB 1
5 11:40-12:25 matematyka GM 10 zaj. z wych. GM 10 godz. dyrekt GM 10 j.polski WE 105 r-angielski AB 1
6 12:40-13:25 r-fizyka-1/2 WJ 5
r-informat.-2/2 MR 111
historia KB 106 godz. dyrekt WE 105 historia KB 9 religia AJ 16
7 13:35-14:20   wych.fizyczn-1/2 #4ch @
wych.fizyczn-2/2 #4dz @
j.rosyjski-1/3 #4rp 1
j.niemiecki-2/3 #4np 9
  religia AJ 16
Obowiązuje od: 16.01.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 14.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum