4D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.rosyjski-1/3 #4rp 1
j.niemiecki-2/3 #4np 9
j.francuski-3/3 #4fp 15
r-angielski RJ 102   wych.fizyczn KL @
2 8:55- 9:40   j.rosyjski-1/3 #4rp 1
j.niemiecki-2/3 #4np 9
j.francuski-3/3 #4fp 15
j.angielski RJ 102 godz. dyrekt DS 14 j.angielski RJ 102
3 9:50-10:35   matematyka DS 14 matematyka DS 14 u-ed.p.i rat 108 religia AJ 16
4 10:50-11:35 j.rosyjski-1/2 #4rk 1
j.niemiecki-2/2 #4nk 9
historia KB 105 j.polski WE 105 zaj. z wych. GD 1 j.polski WE 105
5 11:45-12:30 godz. dyrekt WE 105 j.angielski RJ 102 j.polski WE 105 u-ed.polic LE 110 r-w.o.społ-2/3 #4wo 107
r-geografia-3/3 #4ge 110
6 12:50-13:35 matematyka DS 14 r-angielski RJ 102 religia AJ 9 wych.fizyczn KL @ r-w.o.społ-2/3 #4wo 107
r-geografia-3/3 #4ge 110
7 13:45-14:30 matematyka DS 14 j.polski WE 105 j.rosyjski-1/2 #4rk 1
j.niemiecki-2/2 #4nk 9
wych.fizyczn KL @ historia KB 105
Obowiązuje od: 26.09.2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 26.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum