2LC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_u.przyroda-3/4 #pr2 5
u_u.his-4/4 #hi2 106
j.rosyjski-1/3 #rk2 113
j.niemiecki-2/3 #nk2 115
j.francuski-3/3 #fp2 116
r_a.angielsk TE 104   r_a.angielsk TE 104
2 8:55- 9:40 religia XR 16 j.rosyjski-1/3 #rk2 113
j.niemiecki-2/3 #nk2 115
j.francuski-3/3 #fp2 116
u_u.przyroda-3/4 #pr2 5
u_u.his-4/4 #hi2 9
j.rosyjski-1/3 #rk2 113
j.niemiecki-2/3 #nk2 115
j.francuski-3/3 #fp2 116
r_a.angielsk TE 104
3 9:50-10:35 matematyka DS 14 r_a.historia-1/2 MK 106
r_a.geografi-2/2 #gr2 110
r_a.historia-1/2 MK 106
r_a.geografi-2/2 #gr2 110
r_a.polski KJ 6 r_a.polski KJ 6
4 10:50-11:35 religia XR 16 j.polski KJ 6 r_a.historia-1/2 MK 106
r_a.geografi-2/2 #gr2 110
j.angielski TE 104 u_d h.XX ang #XX2 117
5 11:45-12:30 r_a.polski KJ 6 j.polski KJ 6 r_a.polski KJ 6 r_a.historia-1/2 MK 106
r_a.geografi-2/2 #gr2 110
wf KL @
6 12:50-13:35 j.polski KJ 6 wf KL @ j.polski KJ 6 matematyka DS 14 wf KL @
7 13:45-14:30 j.rosyjski-1/3 #rp2 113
j.niemiecki-2/3 #np2 115
gddw KJ 6 matematyka DS 14 matematyka DS 14 j.rosyjski-1/3 #rp2 113
j.niemiecki-2/3 #np2 115
8 14:40-15:25   u_d.ed.teatr JP 109 j.angielski TE 104 j.rosyjski-1/3 #rp2 113
j.niemiecki-2/3 #np2 115
 
Obowiązuje od: 24 maja 2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 21.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum